ODRŽAVANJE STRANICA

Održavanje sa trenutnim standardima

Ažuriranje materijala | Ažuriranje tehnologija

Ako imate stranicu koja zahtjeva konstantno ažuriranje, želite da vam stranica uvijek bude u hodu s najnovijom tehnologijom ovo je opcija za vas. Pružamo usluge za održavanje stranica. Ažuriranje zastarjelih tehnologija, plugina, kodova stranica. Ažuriramo i sadržaje na stranicama.